Botswana


Stabiele democratie

Botswana is met zijn twee miljoen inwoners, een veilige en stabiele democratie met lage misdaadcijfers en een levendige vrije markteconomie. Het land heeft het hoogste bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in Afrika en heeft één van de snelst groeiende economieën ter wereld. De Pula, is één van de sterkste munten van Afrika en symboliseert de stabiliteit van het land. Botswana beschikt over een goed functionerend rechtstelsel en heeft een krachtige en transparante overheid. Mede daarom weet het land vele buitenlandse investeerders aan te trekken.

Buitenlandse investeerders

Botswana trekt veel buitenlandse investeerders aan en scoort wereldwijd goed op het gebied van:

* Bestuur en naleving van regelgeving
* Milieuvoorschriften
* Dubbele en/of tegenstrijdige wetgeving
* Belastingstelsel

De Botswaanse overheid besteed veel aandacht aan natuurbehoud en aan het beschermen van alle in het wild voorkomende diersoorten. Meer dan 38% van het landoppervlak is ingericht als nationaal park, reservaat of natuurbeheer gebied en de overheid heeft de plezierjacht per 1 januari 2014 bij wet verboden.